Veelgestelde vragen

Huwelijksdwang

Mag je zelf je partner kiezen?

Zelf je partner kiezen is een mensenrecht. In Nederland mag je trouwen met wie je wilt als jullie allebei minstens 18 jaar zijn. Trouwen doe je uit eigen vrije wil.

Wat is huwelijksdwang?

Bij huwelijksdwang dwingen je ouders, familie of de gemeenschap jou en/of je vriend(in) te trouwen. Je mag niet zelf beslissen en stemt er niet mee in. Je mag niet zelf je partner kiezen of je moet voor een bepaalde leeftijd trouwen. Als je onder druk wordt gezet is dit huwelijksdwang. Ook als ouders of  familie het beste met je voor hebben. En een partner met een goede baan of opleiding, dezelfde achtergrond of verblijfsvergunning, belangrijker vinden. Gedwongen huwelijken zijn in Nederland,  ook als je in het buitenland trouwt, volgens de wet verboden.

Het huwelijk kan wettig of religieus/cultureel zijn. Familieleden of de gemeenschap kunnen subtiel tot zeer dwingend druk op je uitoefenen. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld, mogelijk eergerelateerd en kan strafbaar zijn.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om zelf je partner te kiezen. Huwelijksdwang is strafbaar met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar voor degenen die druk uitoefenden om te trouwen. In Nederland gelden de volgende wetten en regels: Je moet 18 jaar zijn om te kunnen trouwen. Een in het buitenland gesloten huwelijk wordt in Nederland pas erkend wanneer beide partners 18 jaar zijn. Je bent in Nederland getrouwd als je voor de wet bent getrouwd (dit heet een burgerlijk huwelijk). Het is in Nederland niet toegestaan religieus te trouwen voordat je burgerlijk bent getrouwd. Als geestelijk bedienaar ben je strafbaar als je het huwelijk voltrekt zonder het burgerlijk huwelijk af te wachten. Als jij en je partner alleen religieus zijn getrouwd, zonder eerst burgerlijk te trouwen, dan ben je niet getrouwd voor de Nederlandse wet. Dit betekent onder andere dat kinderen voor de wet niet automatisch een gezaghebbende vader hebben. En bij een scheiding gelden de normale Nederlandse regels voor verdeling van de spullen en alimentatie niet.

Is er hulp om terug te keren naar Nederland als je in het buitenland wordt gedwongen tot een huwelijk?

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) kan je helpen terug te keren naar Nederland als je slachtoffer bent van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Er wordt daarbij samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades.

Achterlating

Wat is achterlating?

 

Bij achterlating wordt een kind, jongere, vrouw of man tegen zijn of haar wil in het buitenland achtergelaten. De rest van het gezin/de familie keert wel terug naar Nederland. Achterlating gebeurt vaak op initiatief van je ouders of familie. Paspoort, verblijfsvergunning, telefoon en geld worden van je afgenomen om terugkeren naar Nederland te voorkomen. Internetten is vaak onmogelijk.

Mogen ouders hun kind(eren) in het buitenland achterlaten?

Ouders mogen beslissen waar hun kind woont, ook als dit betekent dat het kind zonder ouders in het buitenland verblijft. Ouders mogen beslissen dat hun kind bij familie in het buitenland woont of naar een kostschool gaat. Uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de veiligheid van hun kind. Bij achterlating zorgen ouders niet of niet goed genoeg voor basisbehoeften als voeding, kleding, onderdak, bescherming, (medische) verzorging, school en leefruimte voor hun kind. Daarom is achterlating een vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook als ouders denken in het belang van hun kind te handelen.

Word je geholpen om terug te keren naar Nederland als je bent achtergelaten?

Het recht van de ouders om hun kind naar eigen inzicht op te voeden kan botsen met het recht van kinderen op bescherming. De overheid moet kinderen beschermen tegen verwaarlozing en mishandeling. 

Het LKHA helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland terug te keren naar Nederland. Zij werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hulp vragen in Nederland

Wat kan Veilig Thuis voor mij doen?

Een hulpverlener zal telefonisch met je spreken over jouw situatie. Afhankelijk van de situatie biedt  Veilig Thuis verschillende vormen van hulp. Misschien ben je geholpen met gesprekken, of kan er worden bemiddeld met familie. In het uiterste geval is er opvang mogelijk. Je kunt anoniem bij Veilig Thuis terecht.

Bel 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kik hier voor een overzicht van Veilig Thuis.

Wat kost het telefoonnummer van Veilig Thuis?

Bellen met Veilig Thuis 0800 - 2000 is gratis.

Wat gebeurt er als ik bel?

Als je belt met Veilig Thuis, word je eerst gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Daarmee kom je vanzelf terecht bij een Veilig Thuis bij jou in de buurt. Veilig Thuis is een professionele organisatie die advies en hulp geeft bij alle vormen van huiselijk geweld, waaronder huwelijksdwang. Bel je buiten kantooruren, dan kan het voorkomen dat je wordt doorverwezen naar een ander nummer.

Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

Wat is Veilig Thuis precies?

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt, als je je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Jouw zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Neemt Veilig Thuis ook contact op met mij op mijn privéadres?

Als je (anoniem) belt voor een gesprek of advies neemt Veilig Thuis geen contact met je op.

Is bellen naar Veilig Thuis veilig?

Je kunt veilig bellen. Bellen met Veilig Thuis is gratis. Kosten zijn niet terug te vinden op de telefoonrekening. Let er wel op dat je het laatst gebelde nummer uit het geheugen van je (mobiele) telefoon wist. Als je niet weet hoe dat moet, bel dan met de telefoon van een vriend of vriendin.

Ik wil of durf niet te bellen, wat kan ik doen?

Ook kun je anoniem en gratis over huwelijksdwang chatten met Fier op maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 en 06.00 uur en op zaterdag en zondag van 22.00 tot 06.00 uur. Dan zit er speciaal een hulpverlener voor vragen en advies of een luisterend oor voor partnerkeuze en huwelijksdwang en het voorkomen van achterlating.

Wat is Fier precies?

Bij Fier hebben ze veel kennis van het thema huwelijksdwang en achterlating en andere culturele problemen. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties.

Is chatten met Fier veilig?

Je kunt veilig en anoniem chatten. Chatten met een hulpverlener van Fier is gratis. Lees hier meer.

Kan ik ook over iemand anders chatten?

Ja, dat kan zeker! Als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving kun je bespreken waar je je zorgen over maakt. Samen kunnen we kijken wat je zou kunnen doen. In veel gevallen durft iemand zelf geen actie te ondernemen. Daarom is het erg belangrijk dat jij dit voor iemand doet.

Hulp vragen in het buitenland

Bij wie kan ik hulp vragen vanuit het buitenland?

In het buitenland kun je hulp vragen via Nederland Wereldwijd. Nederland Wereldwijd is 24 uur per dag, 7 dagen per week en wereldwijd te bereiken. Jij kiest het moment waarop het voor jou veilig is om te bellen (+31 247 247 247) of WhatsApp (+316 8238 7796).

Contact opnemen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Bellen vanuit het buitenland kan ook met het LKHA via +31703454319. Zij informeren dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Probeer je vertrouwenspersoon in Nederland te bereiken. Zij kunnen ook contact leggen met het LKHA. Dat kan ook via email: LKHA@veiligthuishaaglanden.nl

Schakel eventueel vertrouwenspersonen (familieleden of vrienden bijvoorbeeld) in het buitenland in, alleen als je heel zeker weet dat je die persoon kunt vertrouwen.

Krijg ik ook hulp als ik geen paspoort, ticket of geld heb om terug te keren naar Nederland?

Slachtoffers worden altijd geholpen. In noodgevallen worden de kosten voor tickets en paspoort en andere nodige kosten betaald.

Wat gebeurt er als ik bel of mail met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)?

Als je belt met het LKHA spreek je direct met een van de medewerkers, die advies en hulp geeft bij huwelijksdwang en achterlating. Bel je buiten kantooruren, dan wordt je doorverwezen naar een ander nummer. Het LKHA neemt dan de eerstvolgende werkdag contact met je op.

Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel met Nederland Wereldwijd +31 247 247 247.

Is bellen naar het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) veilig?

Je kunt veilig bellen. Let er wel op dat je het laatst gebelde nummer uit het geheugen van je (mobiele) telefoon wist. Als je niet weet hoe dat moet, bel dan met de telefoon van een vriend of vriendin.

Wat kan het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voor mij doen?

In Nederland werkt het LKHA aan jouw veilige  terugkeer. Soms is tijdelijke opvang nodig. Het LKHA regelt alles wat nodig is aan Nederlandse kant om je te helpen terug te keren. Je terugreis naar Nederland wordt door hen voorbereid samen met de ambassade en BZ. Het LKHA staat in contact met je tijdens je reis en het eventueel overstappen om er voor te zorgen dat de reis zo goed en veilig mogelijk verloopt. Samen met Veilig Thuis, het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Raad van de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming neemt het LKHA voorzorgmaatregelen voor je aankomst in Nederland. Ook in Nederland is je veiligheid belangrijk. Na je terugkeer draagt het LKHA de hulpverlening over en volgt het LKHA meer dan een jaar of de hulpverlening goed verloopt.

Wat kost het om het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) te bellen?

Het nummer van het LKHA is niet gratis. Je betaalt het tarief voor bellen naar het buitenland. Je kunt het LKHA ook mailen via: LKHA@veiligthuishaaglanden.nl

Wat is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) precies?

Het LKHA is een kennis- en expertisecentrum voor  huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen professionals bij complexe gevallen. We helpen slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland terug te keren naar Nederland. Wij werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel  betrokken instanties inschakelen. Daarnaast adviseren we gemeenten en jeugdzorg- en onderwijsinstellingen over beleid, scholing, preventie en voorlichting.

Wat gebeurt er als ik met Nederland Wereldwijd bel?

Als je contact opneemt met Nederland Wereldwijd, worden er samen afspraken gemaakt over hoe wij jou het beste kunnen helpen.

Wil je veilig terug naar Nederland? Het is belangrijk dat je je houdt aan de afspraken die je maakt met de ambassade om veilig te kunnen vluchten. Er moet veel geregeld worden voordat je weg kunt uit de ongewenste situatie. De Nederlandse ambassade helpt je met vervangende reisdocumenten, mocht je die zijn verloren. Als je zelf kopieën digitaal hebt (denk aan recente pasfoto, kopie van paspoort, adresgegevens, BSN-nummer) gaat dat sneller.

Neem telefonisch (+31 247 247 247) of via WhatsApp (+316 8238 7796) contact op.

Wat kost het om het Nederland Wereldwijd te bellen?

Voor het bellen met Nederland Wereldwijd betaal je het lokale tarief.

Waar vind ik de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade?

In de Reisapp en op internet staan de contactgegevens van alle Nederlandse ambassades in de wereld. Download de app voor iPhone of iPad of voor Android. De informatie is ook offline beschikbaar.

Hoe voorkom ik dat anderen weten op welke sites ik heb gekeken?

Alleen naar een andere pagina gaan, zorgt er niet voor dat niemand kan zien dat je onze website hebt bekeken. Een webbrowser onthoudt namelijk standaard gegevens over welke sites jij bezoekt (geschiedenis) en slaat gegevens op van sites die je bezoekt (cache en cookies). Voor geheimhouding  wis je de geschiedenis van je browser of voorkomt dat jouw bezoek wordt geregistreerd via de privémodus. Hier staat hoe je dat moet doen.