Wat is huwelijksdwang?

Huwelijksdwang is het dwingen van een ander persoon tot een huwelijk. Vaak gebeurt dit door ouders, familie of de gemeenschap. Het is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft of hebben over het de huwelijkse verbintenis en daar niet meer instemt/instemmen. Oók het meewerken aan een huwelijk onder lichamelijke of geestelijke bedreiging valt onder huwelijksdwang.Wat is huwelijksdwang?

Hulp nodig in Nederland?

Bij acuut gevaar bel: 112
Of ga naar Veilig Thuis of bel:

0800 2000
Logo Rijksoverheid

Hulp nodig in het buitenland?

Neem contact op met Nederland Wereldwijd

+31 247 247 247
+316 8238 7796

Hoe vaak komt huwelijksdwang voor in Nederland?

Dat weten we niet precies. Schattingen lopen uiteen van 674 tot 1914 mensen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht huwelijksdwang in 2011 en 2012 en vond minimaal 181 gevallen die zijn geregistreerd bij verschillende instellingen. De werkelijke cijfers liggen hoger. Op basis van registraties en interviews met hulpverleners en experts komt het instituut met bovenstaande schatting. Slachtoffers van huwelijksdwang zijn vaker vrouwen dan mannen en vaker jongeren (16-17 jaar) en jongvolwassenen.

Is huwelijksdwang strafbaar?

Huwelijksdwang was al strafbaar voordat de wet tegengaan huwelijksdwang inging. Nu moeten allebei de partners echter meerderjarig zijn, terwijl een huwelijk eerst al werd erkend vanaf 15 jaar. Met als voorwaarde dat het huwelijk legaal was gesloten in het land van herkomst.

Gedwongen worden om te trouwen is een schending van de mensenrechten. Eén van de belangrijkste mensenrechten is die van vrije partnerkeuze. Deze wordt onder andere benoemd in het CEDAW (VN-Vrouwenverdrag) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Zijn er wel eens mensen gestraft voor huwelijksdwang?

Tot nu toe is er nog niemand gestraft voor huwelijksdwang. Slachtoffers doen niet snel aangifte tegen hun eigen familie en vaak zijn het toch de ouders die hen dwongen. Ze voelen zich nog altijd loyaal naar hun ouders en zijn bang dat hun situatie nog meer verslechtert. Dat ze bijvoorbeeld alle contacten met familie kwijtraken. Nu kan echter ook iemand anders die betrokken is aangifte doen bij de politie. Bovendien is de straf verhoogd van 9 maanden naar 2 jaar.

Wat is huwelijkse gevangenschap?

Bij huwelijkse gevangenschap wil iemand scheiden, maar de partner of de religieuze instanties werken daar niet aan mee.

Het gebeurt ook vaak dat een in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland geldt. Alleen als iemand dan in Nederland scheidt, blijft die voor de wet getrouwd in het land van trouwen. In juridische termen noemen we dit ‘een hinkende rechtssituatie’: voor de Nederlandse wet ben je ongetrouwd, maar in het andere land nog steeds getrouwd. Het thuisland erkent de scheiding niet.

Wat is eergerelateerd geweld?

Eergerelateerd geweld is een vorm van geweld dat wordt gepleegd vanuit een familie-eermotief. Om te voorkomen dat een familielid de eer van de familie schaadt door dienst gedrag. Eergerelateerd geweld kan vele vormen hebben: intimidatie, dwang, geestelijk en lichamelijk geweld.

 

 

Website sluiten Wis browsergeschiedenis