Veelgestelde vragen

Huwelijksdwang

Wat is huwelijksdwang?
Hoe vaak komt huwelijksdwang voor in Nederland?
Is huwelijksdwang strafbaar?
Zijn er wel eens mensen gestraft voor huwelijksdwang?
Wat is huwelijkse gevangenschap?
Wat is eergerelateerd geweld?

Wet tegengaan huwelijksdwang

Wat houdt de Wet tegengaan huwelijksdwang in?
Wat verandert er door de wet tegengaan huwelijksdwang voor in het buitenland gesloten polygame huwelijken?
Waarom gaat de wet tegengaan huwelijksdwang versneld in?

Achterlating

Wat is (gedwongen) achterlating?
Verhuizing of achterlating. Wat is het verschil?
Mogen ouders hun kind achterlaten in het buitenland?
Wat valt er te doen tegen achterlating?
Achterlating of ontvoering. Wat is het verschil?
Is achterlating strafbaar?
Valt achterlating te verhinderen?
Zijn andere wetten van toepassing?
Hoe zit het met leerplicht?

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Wat is het LKHA?
Wie helpt het LKHA?
Wie betaalt de kosten voor iemand die door het LKHA terug wordt gehaald uit het buitenland?