Verrijkende kennisoverdracht met Centrum IKO

Donderdag 15 september was er een verrijkende kennisoverdracht met het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Er was een uitwisseling over huwelijksdwang en achterlating en over internationale kinderontvoering. Overlappende zaken werden besproken. Er is een samenwerkingsconvenant tussen het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en Centrum IKO.