Meer meldingen achterlating in het buitenland

Oproep aan docenten: herken signalen van achterlating of huwelijksdwang  

Den Haag, 7 juni 2018 - Ook deze zomer staan vermoedelijk weer tientallen jongeren op Schiphol die straks worden achtergelaten in het buitenland. Onder het mom van een vakantie gaan ze mee naar het land van herkomst van hun ouders waar ze vervolgens tegen hun wil, zonder paspoort en communicatiemiddelen aan hun lot worden overgelaten. De rest van het gezin keert gewoon terug naar Nederland. Dit gebeurt meestal in de zomer. Daarom roept het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) docenten en mentoren op om vóór de zomervakantie extra alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers.

Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: “mogelijke slachtoffers zijn doorgaans terughoudend met het zoeken van hulp. Vaak zien we dat kinderen zich schamen of niet kunnen en willen geloven dat hun ouders tot zoiets in staat zijn. Sinds oprichting van het knooppunt in 2015 krijgen we elk jaar meer meldingen binnen. In de eerste vijf maanden van 2018 is het al drukker dan andere jaren, terwijl de zomervakantie nog moet beginnen. Vandaar dat we nu ook de hulp inroepen van scholen om extra alert te zijn. Overigens betekenen meer meldingen niet dat het aantal achterlatingen ook toeneemt, het zegt vooral iets over de meldingsbereidheid.”

Campagne ‘Herken signalen en ga in gesprek!’

De problematiek speelt het hele jaar door, maar de zomerperiode is extra risicovol. Juist scholen spelen in de periode vóór de vakantie een cruciale rol door het vroegtijdig herkennen van signalen, volgens Flierman. “Daarom roepen we mentoren en docenten op met mogelijke slachtoffers het gesprek aan te gaan. Belangrijke aanwijzingen zijn angst om op vakantie te gaan, plotselinge afwezigheid of een last-minute bezoek aan familie.” Bij vermoedens is het belangrijk om geen navraag te doen bij de ouders, omdat kinderen gevaar kunnen lopen als de familie weet dat er over mogelijke achterlating met de docent is gesproken. Docenten kunnen het beste met het kind zelf in gesprek gaan en een deskundige van Veilig Thuis (0800 2000) inschakelen.

Aftrap van de campagne is een bijeenkomst, in samenwerking met de G4-gemeenten, voor professionals  om kennis uit te wisselen over huwelijksdwang en achterlating. De bijeenkomst is onder meer bedoeld voor  medewerkers van Veilig Thuis, GGD, sociale wijkteams, organisaties voor en door mensen met een migranten of vluchtelingenachtergrond en onderwijsprofessionals.

Waarom wordt een kind achtergelaten?

De meeste problemen ontstaan vaak zodra een kind in de puberteit komt en zich gaat afzetten tegen hun ouders. Soms willen ouders voorkomen dat hun kind teveel verwesterd en zich verder afkeert van de familietradities en de cultuur in het land van herkomst. Ze vinden bijvoorbeeld dat hun dochter te vrij omgaat met jongens en zich te westers kleedt. Maar ook jongens worden achtergelaten, bijvoorbeeld vanwege alcoholgebruik of hun geaardheid. Om te voorkomen dat hun kind ‘afglijdt’, grijpen de ouders in. Zo’n verhuizing, waarbij een deel van het gezin in Nederland blijft, hoeft geen probleem te zijn. Dat ligt anders in het geval van achterlating. Dit gaat om een vorm van kindermishandeling en ernstige (emotionele) verwaarlozing waarbij de rechten van een kind op bescherming, verzorging, onderwijs, een veilige plek om te wonen en bescherming tegen mishandeling worden geschonden. Op de website van het LKHA staat meer informatie over huwelijksdwang en achterlating.

Over het LKHA

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is het kennis en expertisecentrum op gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het Knooppunt adviseert professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het LKHA verifieert de melding en in geval van huwelijksdwang of achterlating worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland.