LKHA roept hulpverleners en docenten op tot extra alertheid tijdens coronacrisis

Den Haag, 3 april 2020 – Doordat jongeren nu niet meer naar school gaan en hulpverleners veelal thuis werken, dreigen (potentiële) slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland uit beeld te raken. Daarvoor waarschuwt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) vandaag. Het LKHA vreest dat in de komende tijd huwelijken ‘met de handschoen’ worden gesloten waarbij het huwelijk op afstand plaatsvindt, zonder dat de bruid of bruidegom fysiek aanwezig is.

Diny Flierman, manager LKHA: ‘In de huidige situatie loopt de spanning in gezinnen snel op. Opvoedproblemen die al eerder onder de oppervlakte speelden, worden nu zichtbaar. Dat kan voor ouders reden zijn om te besluiten om hun kind in het buitenland achter te laten zodra zij weer op familiebezoek naar het buitenland gaan. Ook kunnen ouders een gedwongen huwelijk zien als oplossing voor de problemen met hun zoon of dochter, bijvoorbeeld wanneer ze vinden dat hun kind online te vrij omgaat met leeftijdsgenoten.’

Door het coronavirus worden deze plannen niet uitgesteld. Nu is er juist voldoende tijd om de plannen voor een gedwongen huwelijk of een achterlating in het buitenland goed voor te bereiden. Ouders kunnen bijvoorbeeld via videobellen afspraken maken over een huwelijk of de mogelijkheden bespreken van een huwelijk ‘met de handschoen’ waarbij de bruid of bruidegom afwezig is. Doordat ook hulpverleners thuis zijn en docenten op afstand onderwijs geven is er minder zicht op deze families. Voor de omgeving is het daardoor een stuk lastiger om signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen. Dat baart ons grote zorgen.’

Online signalen herkennen
Hoewel hulpverleners van Veilig Thuis, Jeugdbescherming, jongerenwerkers en docenten tijdens de coronacrisis minder zicht hebben op families, bestaan er toch nog steeds mogelijkheden om veilig contact te zoeken met jongeren. ‘Ook via WhatsApp en diverse andere social media is het mogelijk om risicofactoren in beeld te brengen en signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen. Daarom bieden we docenten en hulpverleners een set met tips om veilig contact te zoeken met jongeren waar ze zich zorgen over maken,’ zegt Flierman.

Het LKHA vraagt hulpverleners en docenten nadrukkelijk om altijd oog te houden voor de (online) veiligheid van jongeren. Onder meer door eerst goed te checken of jongeren veilig (zonder medeweten van hun ouders) kunnen communiceren, waar mogelijk een codewoord af te spreken en cliënten tips te geven om hun bel/app geschiedenis te verwijderen. ‘Voor mogelijke slachtoffers zorgt de fysieke afstand er soms juist voor dat het makkelijker is om te praten over hun problemen. Maar dat vraagt van hulpverleners en docenten ook om extra alertheid. Stel open vragen, vraag goed door en neem bij vermoedens direct contact met ons op. Dit is geen tijd om af te wachten, maar om een beetje extra op elkaar letten,’ aldus Flierman.