Wijziging regels over BRP-aangifte van vertrek

De procedure bij vertrek naar het buitenland als niet alle personen van het betreffende adres vertrekken, onderdeel van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) wordt aangepast. Dit is een van de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie over de nieuwe  over de effectiviteit van een aantal nieuwe onderdelen van de wet.

De procedure zoals die nu in de Wet BRP staat is op verzoek van de Tweede Kamer opgenomen in de wet om gedwongen achterlating en uithuwelijking tegen te gaan.  Deze procedure houdt in dat personen anderen niet meer kunnen machtigen tot het doen van aangifte als niet iedereen die op hetzelfde adres woont aangifte van vertrek doet. Gemeenten hebben in de uitvoering geprobeerd met deze nieuwe procedure te werken, maar het blijkt dat het gewenste effect niet bereikt wordt doordat mensen bij vertrek helemaal niet meer aan de balie komen of zich pas uitschrijven als ze al weg zijn. Gemeenten hebben dan ook gevraagd de gewijzigde procedure terug te draaien. Dit verzoek zal bij de eerstvolgende wijziging van de Wet BRP meegenomen worden.