Volop media-aandacht voor onderzoeksresultaten LKHA en KIS

In februari publiceerde het Landelijke Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) een rapport over de motieven van achterlating. Uit een verkennend onderzoek door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in opdracht van het LKHA, bleek dat opvoedproblemen vaak de onderliggende oorzaak van achterlating zijn. 

Voor ouders met een migratieachtergrond kan het ingewikkeld zijn om hun kinderen op te voeden in een andere cultuur dan waarin zij zelf zijn grootgebracht. Kinderen leren sneller de (nieuwe) taal, zijn mondiger, hebben andere omgangsvormen, normen en opvattingen. Als ouders de ontwikkelingen van hun kinderen niet meer kunnen bijbenen, ontstaan vaak de problemen. Ouders zijn dan soms bang om de grip te verliezen. Uit onmacht kiezen ouders er dan voor hun kind achter te laten, zodat het in het buitenland de ‘juiste manieren’, passend bij de cultuur en het geloof van de ouders, kan aanleren.

Deze publicatie leidde tot volop media-aandacht. De Volkskrant publiceerde zowel een artikel omtrent het onderzoek als een interview met Abdellah Mehraz, die zelf als kind werd achtergelaten en deze ervaring nu inzet om dit bij anderen te voorkomen. Abdellah Mehraz vertelde hier ook over in de AD Ochtendshow en bij Met het Oog Op Morgen. Ook de NOS pikte het nieuws op: Diny Flierman, manager van het LKHA, lichtte in het NOS Radio 1 Journaal (8.00 uur) de onderzoeksresultaten verder toe. Nu.nl, Telegraaf.nl en NRC.nl besteedde online aandacht aan de onderzoeksresultaten en Diny Flierman en Abdellah Mehraz vertelden bij tv-programma De Nieuwe Maan meer over achterlating.