Praktische tips voor vrienden en familie

Jongeren in Nederland moeten soms tegen hun wil trouwen met een man of vrouw die hun ouders hebben uitgekozen. Of worden door hun ouders achtergelaten in hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hun kind te westers wordt. Heb jij hier in je omgeving mee te maken? Ben je bijvoorbeeld bang dat een vriend of vriendin of iemand uit je familie wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten, of is dat al gebeurd? In onderstaande tips lees je meer over wat jij kunt doen om hem of haar te helpen. 

Jongeren in Nederland moeten soms tegen hun wil trouwen met een man of vrouw die hun ouders hebben uitgekozen. Of worden door hun ouders achtergelaten in hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hun kind te westers wordt. Heb jij hier in je omgeving mee te maken? Ben je bijvoorbeeld bang dat een vriend of vriendin of iemand uit je familie wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten, of is dat al gebeurd? In onderstaande tips lees je meer over wat jij kunt doen om hem of haar te helpen. 

Ik ben bang dat mijn vriend(in) tegen de wil moet trouwen van zijn of haar ouders of na de vakantie niet meer terugkomt naar Nederland. Hoe kan ik hem/haar helpen?
 • Luister en toon begrip.
 • Vraag of zij/hij hulp heeft of dat jij kunt helpen hulp te zoeken.
 • Bespreek wat zij/hij zelf kan doen en wat jij kunt doen:
  • Wees concreet: “Wat kan ik voor je doen?”
  • Vraag hulp aan een volwassene die je vertrouwt.
  • Bel samen naar Veilig Thuis (telefoonnummer 0800-2000)
  • Is je vriend(in) in direct gevaar? Bel de politie via 112.
Hoe kan ik mijn vriend of vriendin helpen zonder hem of haar in gevaar te brengen?
 • Breng je vriend(in) niet in gevaar: doe nooit iets zonder overleg met haar/hem.
 • Spreek af hoe je contact houdt (app of mail) en gebruik een codewoord.
 • Spreek een boodschap af bij gevaar. Bijvoorbeeld: ‘Er dreigt onweer’. Of gebruik een bepaalde emoji.
 • Vraag voor het vertrek naar de reisgenoten en de adresgegevens van de verblijfplaats.
 • Vraag voor vertrek een kopie van het paspoort van je vriend(in).
 • Zorg dat je een duidelijke foto van je vriend(in) hebt.
 • Laat je vriend(in) de telefoonnummers en emailadressen van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit het hoofd leren.
 • Laat je vriend(in) de telefoonnummers en emailadressen van het LKHA en van het ministerie van Buitenlandse Zaken mailen naar een eigen geheim emailadres.
 • Stel je vriend(in) voor om voor vertrek te praten met Veilig Thuis, de politie, een advocaat of het LKHA. Je vriend(in) kan dan zelf besluiten om voor de reis hulp te vragen.
 • Vraag toestemming aan je vriend(in) om het LKHA te bellen als hij of zij niet op tijd terugkomt.

 

Ik ben bang dat mijn vriend of vriendin slachtoffer wordt van huwelijksdwang of achterlating maar hij of zij wil er niet met mij over praten. Wat kan ik doen?
 • Help nooit iemand tegen haar of zijn zin. Respecteer de keuze van je vriend(in) ook als je het zelf anders zou doen.
 • Als iemand om bepaalde redenen zelf geen hulp kan vragen, praat er dan over met een volwassene die je vertrouwt. Bel eventueel samen met Veilig Thuis of het LKHA.
 • Vraag voorzichtig onder elkaar of iemand problemen heeft en/of hulp nodig heeft.
 • Als je vriend(in) ontkent dat er iets aan de hand is, doe je voorlopig niets .
 • Blijf je toch bezorgd?  Bespreek dit met je vriend(in) en probeer je vriend(in) met iemand anders te laten praten.

 

Wat doe ik als ik geen antwoord krijg als ik vraag of er iets aan de hand is?
 • Zeg dat je blijft luisteren en zoek hulp. Bel met Veilig Thuis of chat met Fier .
 • Doe verder even niets.
Mijn vriend(in) komt niet op de afgesproken datum terug van vakantie. Wat kan ik doen?
 • Heeft je vriend(in) contact opgenomen en laten weten niet terug te mogen komen naar Nederland of in het buitenland te moeten trouwen ?
 • Heeft je vriend(in laten weten in gevaar te zijn?
 • Bespreek je zorgen met het LKHA
 • Kun je of durf je dat niet zelf, vraag dan de hulp van een volwassene die je vertrouwt.