Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

Ruim vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen vrouwen beschikbaar zijn gekomen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling. Aan huwelijksdwang en achterlating en aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan vrouwenbesnijdenis of aan eergerelateerd geweld. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er voor elke geweldsvorm een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.

Factsheets met praktische tips voor alle beroepsgroepen
De nieuwe factsheets bieden praktische tips. En ze geven een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken. Zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers.

Unieke samenwerking
“Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken”, zegt Rik Viergever. Hij is projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

Gratis te downloaden
De factsheets zijn gratis beschikbaar via www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld
De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.

Lees verder: factsheet huwelijksdwang en achterlating