Landelijke campagne Trouwen tegen je wil van start

Op 25 april 2016 start de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating.

Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen per jaar tegen hun wil. Hun ouders, familie of omgeving dwingen hen tot een huwelijk, wat zij niet willen. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. Ook komt het voor dat jongeren gedwongen worden achtergelaten in de zomerperiode terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland.

Mensen dwingen tot een huwelijk mag niet in Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Trouwen tegen je wil. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen ze terecht bij Veilig Thuis (0800-2000).