31/08/2017

Zijn andere wetten van toepassing?

Achterlating

Naast kindermishandeling (artikel 300) doen zich mogelijk andere strafbare feiten voor. Het Wetboek van Strafrecht biedt aanknopingspunten, hoewel het altijd moeilijk zal zijn dergelijke feiten te bewijzen.

  • Artikel 284 stelt dwang strafbaar;
  • Artikel 285 kan van toepassing zijn als de minderjarige door bedreiging onder druk is gezet;
  • Artikel 310 en artikel 321 bij diefstal of verduistering van identiteits- of verblijfsdocumenten;
  • Artikel 282 bij wederrechtelijke vrijheidsberoving.