Wie zijn wij

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals, opgericht in 2015. De kennis over huwelijksdwang en achterlating is bij (hulp)organisaties vaak versnipperd of onvoldoende aanwezig. Daarom heeft de overheid het LKHA ingesteld als centraal landelijk kennis- en expertisecentrum. Wij ontwikkelen kennis en informeren en adviseren professionals en beleidsmedewerkers. Bovendien behandelen wij complexe casussen van huwelijksdwang en/of achterlating als slachtoffers in het buitenland zijn of tussen de wal en het schip vallen. Wij zijn ondergebracht bij Veilig Thuis Haaglanden.

Hulp aan slachtoffers
Wij helpen slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland veilig terug te keren naar Nederland. We werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel schakelen met betrokken instanties.

Ben je slachtoffer van huwelijksdwang en/of achterlating in het buitenland, of signaleer je dit? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Ben je slachtoffer van huwelijksdwang in Nederland of ben je bang te worden achtergelaten in het buitenland? Neem dan contact op met de Veilig Thuis organisatie in jouw regio. Op veiligthuis.nl staan de contactgegevens van de organisatie bij jou in de buurt. Bij acuut gevaar bel 112.

Advies en ondersteuning voor professionals
Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Wij bieden trainingen aan en adviseren en helpen bij complexe casuïstiek. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Ben je professional?’.

Ben je beleidsmedewerker of wetenschappelijk onderzoeker?
Ook gemeenten, instellingen voor jeugdzorg, onderwijsinstellingen en onderzoekers kunnen bij ons terecht voor informatie en advies. Wij leggen de verbinding tussen beleid en praktijk en adviseren over concrete maatregelen die genomen kunnen worden. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Ben je beleidsmedewerker of onderzoeker?’.