Wettig huwelijk

Huwelijk in Nederland

Een huwelijk moet aan wettelijke eisen voldoen. Bij huwelijksdwang is dat vaak niet het geval. Dat kan een reden zijn om een voorgenomen huwelijk te blokkeren (stuiten).

 • Wie gaat trouwen, dient ongehuwd te zijn, in Nederland en daarbuiten.
 • Beide partners moeten in volle vrijheid voor elkaar kiezen en zich bewust zijn van de rechten en plichten die voortvloeien uit het huwelijk.
 • Wie onder curatele staat, heeft toestemming nodig voor een huwelijk: van de curator in geval van schulden en van de kantonrechter bij een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • Je mag niet trouwen met naaste familieleden: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. Dit geldt ook voor adoptiekinderen.
 • Om te kunnen trouwen, moeten beide partners 18 jaar zijn.
 • Een wettig huwelijk wordt gesloten door een trouwambtenaar. Van tevoren maakt het aanstaand bruidspaar hun huwelijksvoornemen kenbaar bij de gemeente. Daarvoor is een aantal geldige documenten nodig zoals geboorteakten, bewijsstukken van het einde van eerdere huwelijken en namen en adressen van de getuigen.
 • Sinds september 2015 is het mogelijk om een voornemen tot een huwelijk digitaal te melden bij de gemeente. Dit moet minstens twee weken voor het officiële huwelijk gebeuren, zodat er voldoende tijd is om de persoonsgegevens te controleren.
 • In het buitenland gesloten huwelijken moeten in Nederland worden ingeschreven.
 • In het buitenland gesloten huwelijken die de Nederlandse openbare orde schaden, worden niet erkend, zoals een polygaam huwelijk of een huwelijk tussen minderjarigen.

Huwelijk blokkeren

 • Bij vermoedens van een schijnhuwelijk of huwelijksdwang kan een aanstaand huwelijk worden gestuit (geblokkeerd) door een van de partners, een familielid, voogd of curator. Ook de Officier van Justitie kan een huwelijk in uitzonderlijke gevallen blokkeren, zoals bij een schijnhuwelijk.
 • Stuiting gebeurt door een akte te tekenen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk mag dan niet worden gesloten totdat de rechter de stuiting heeft opgeheven.
 • De rechter kan op verzoek van een van de echtgenoten een recent gesloten huwelijk nietig verklaren. Bijvoorbeeld als wordt aangetoond dat het onder ernstige bedreiging werd gesloten. Ook het Openbaar Ministerie kan de rechter verzoeken een huwelijk nietig te verklaren.