Wet tegengaan huwelijksdwang

Op 5 december treedt de wet Tegengaan huwelijksdwang in werking. De wet Tegengaan huwelijksdwang maakt het eenvoudiger om onder dwang gesloten huwelijken nietig te verklaren en kindhuwelijken te voorkomen. In de wet wordt onder andere bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door minderjarige partners niet in Nederland erkend zullen worden tenzij beide partners intussen 18 jaar zijn geworden. Het Openbaar Ministerie kan met de nieuwe wet een huwelijk tegengaan als er sprake is van huwelijksdwang. Huwelijken tussen bloedverwanten in derde en vierde graad (neven en nichten) zijn verboden, tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring hebben afgelegd dat zij vrijwillig willen trouwen. Tenslotte wordt de erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken beperkt.