18/06/2019

Wat is het LKHA?

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het LKHA is het kennis en expertisecentrum voor huwelijksdwang en achterlating. Het LKHA streeft er naar dat alle slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating worden geholpen: slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland te ondersteunen en hen zo snel mogelijk terug te laten keren naar Nederland en voorkomen dat slachtoffers terecht komen tussen de wal en het schip. Want huwelijksdwang en achterlating zijn vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het LKHA helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland terug te keren naar Nederland. We werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het LKHA verifieert de melding in Nederland, ondersteunt repatriëring van slachtoffers en regisseert de aanpak in Nederland. Als slachtoffers recht op verblijf in Nederland hebben onderhoudt het LKHA contact met het slachtoffer in het buitenland en heeft rechtstreeks contact met de ambassade. 

Het LKHA is er voor mensen die geen aanknopingspunt hebben met een veilig thuis, bijvoorbeeld omdat zij niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) of waarvan de herkomstgemeente niet bekend is.

Het LKHA adviseert en ondersteunt professionals bij de aanpak hun complexe casuïstiek. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en het voorkomen van achterlating. Wij adviseren en helpen bij complexe casussen. 

Als kennis en expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving die leidend voor de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. We verzamelen, actualiseren en ontwikkelen kennis die we beschikbaar stellen aan professionals. We ontwikkelen een ondersteuningsaanbod en bieden deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering.