Vaardigheidstraining Gespreksvoering Huwelijksdwang

Kennisdeling

Hoe ga je als professional het gesprek aan met een (jonge) vrouw of man die bang is om te worden uitgehuwelijkt? Welke vragen kun je wel of niet stellen? De experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating hebben de vaardigheidstraining Gespreksvoering Huwelijksdwang ontwikkeld voor professionals die te maken krijgen met uithuwelijking. Doel van deze training is het vergroten van de gespreksvaardigheden van professionals over huwelijksdwang. 

Voor wie 

De training is bedoeld voor alle professionals die te maken kunnen krijgen met cliënten die mogelijk slachtoffer zijn of worden van huwelijksdwang, zoals: 

  • Professionals van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en Raad voor de Kinderbescherming; 
  • Hulpverleners uit lokale teams, jeugdgezondheidszorg, Centrum Jeugd en Gezin, jeugdzorg;
  • Maatschappelijk werkers zoals algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk; 
  • Medewerkers van mannen-, vrouwen - en jongerenopvang.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een dagdeel van 4 uur. We werken met groepen van 10 – 12 personen met een maximum van 14 deelnemers*. In de training werken we met een ervaren trainingsactrice aan de hand van casuïstiek. Door het oefenen met gesprekken worden vaardigheden getraind die direct in de praktijk toepasbaar zijn. 

SKJ-geaccrediteerd

Onze vaardigheidstraining Gespreksvoering Huwelijksdwang is SKJ-geaccrediteerd. Dat betekent dat SKJ-geregistreerde professionals 5 punten krijgen voor hun deelname aan de training. 

Aanmelding 

Aanmelden voor de vaardigheidstraining kan telefonisch of per mail. Voorafgaand houden we een telefonische intake, waarin we de training toelichten en ingaan op de specifieke leerwensen en behoeften. Onze contactgegevens zijn: 070 3454319 of LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Achtergrondinformatie

De experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating hebben in samenwerking met MOVISIE 10 praktische tips opgesteld om in gesprek te gaan over huwelijksdwang. Deze tips bevatten alle noodzakelijke elementen om met een client het gesprek te voeren over huwelijksdwang. 
 

*Ben je met een kleinere groep maar wil je toch de training volgen? Informeer naar de mogelijkheden!