Start campagne trouwen tegen je wil

In Nederland worden jaarlijks een paar honderd kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) met of zonder kinderen achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks een paar honderd jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk dat zij niet willen. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. 

Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Trouwen tegen je wil. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen ze terecht bij Veilig Thuis (0800-2000).

Ook Veilig Thuis (plaatsnaam) wil jongeren helpen die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen. Jongeren kunnen  anoniem met Veilig Thuis bellen. Veilig Thuis kan hen advies geven wat ze kunnen of moeten doen. Soms is een jongere geholpen met een gesprek en tips hoe ze met hun ouders het probleem kunnen bespreken. Veilig Thuis kan daarbij bemiddelen, maar zal dat nooit doen zonder toestemming van de jongere. Belangrijk is dat als jongeren denken dat ze uitgehuwelijkt of achtergelaten worden, ze snel advies en hulp zoeken.

Is een jongere in het buitenland achtergelaten dan moet deze altijd eerst proberen om contact te leggen (telefonisch of per mail) met de Nederlandse ambassade. Als dat niet lukt kan de jongere een boodschap achterlaten bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Zij informeren dan het ministerie van Buitenlandse Zaken en pakken de zaak gezamenlijk op. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig de jongeren terug te laten keren naar Nederland. Zeker als de jongere minderjarig is en/of meerdere nationaliteit of verblijfsrecht in Nederland heeft zijn de mogelijkheden beperkt. 

De onlinecampagne richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, zowel mogelijke slachtoffers als vrienden of vriendinnen van hen. De mogelijke slachtoffers worden op het spoor van advies en hulp zoeken gezet. De vrienden of vriendinnen weten door de campagne hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen.