Privacyverklaring

Uw privacy is voor Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) van groot belang. De persoonsgegevens waarmee het LKHA in aanraking komt nemen wij zeer serieus. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Het LKHA is ondergebracht bij Veilig Thuis Haaglanden daarom kunt u via deze link naar de privacyverklaring van Veilig Thuis Haaglanden. In deze privacyverklaring vindt u uitleg over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dus ook van toepassing op het gebruik van onze website www.huwelijksdwangenachterlating.nl.

Wij willen u graag ook informeren over de persoonsgegeven die wij verwerken voor andere diensten die wij aanbieden zoals webinars.

Webinars

Wij bieden webinars aan via het programma Webinargeek. Wanneer u zich aanmeld via de link op  onze website, komt u hiervoor op een aanmeldingsformulier terecht op de website van Webinargeek. De door u ingevulde persoonsgegevens (uw voornaam en e-mailadres) worden door ons uitsluitend gebruikt om u te informeren over het webinar waarvoor u zich op dat moment heeft aangemeld. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

U ontvangt van ons een mail ter bevestiging van uw aanmelding en daarnaast maximaal twee herinneringsmails voorafgaand aan het webinar. Na het volgen van het webinar ontvangt u van ons nog één laatste mail met daarin een link om het webinar terug te kijken. Nadat deze mail is verstuurd, worden uw gegevens definitief door ons verwijderd.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of verwerking te beperken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, deze wil aanpassen of toestemming in wil trekken, neem dan contact met ons op via LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Eventueel kunt u de Functionaris Gegevensbescherming erbij betrekken via gegevensbescherming@denhaag.nl om tot een oplossing te komen. Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het LKHA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.