Online campagne wijst jongeren op recht eigen keuzes

Een van de fundamentele rechten in ons land is dat je zelf kunt beslissen hoe je je leven inricht. Cultuur, religie of traditie mag nooit een argument zijn om die vrijheid op welke manier dan ook in te perken. Toch is dit in sommige gemeenschappen niet vanzelfsprekend. Om jongeren bewust te maken van het belang van hun eigen keuzevrijheid en het bespreekbaar maken daarvan, start maandag 21 maart de online campagne Praten over jouw keuzes.

In bijvoorbeeld de Turkse, Marokkaanse, Somalische, Afghaanse en orthodox-protestantse gemeenschappen komt het relatief vaak voor dat het groepsbelang belangrijker wordt gevonden dan dat van het individu. Daardoor is het voor sommige jongeren lastig om op kamers te gaan, te trouwen met wie ze willen, te werken of om uit te komen voor hun seksuele geaardheid en gevoelens. Exacte cijfers zijn moeilijk te noemen omdat dit zich vaak in gesloten gemeenschappen afspeelt. 

Op de campagnewebsite www.pratenoverjouwkeuzes.nl zijn filmpjes, soundbites en blogs te vinden waarin jongeren vertellen over de keuzes die ze hebben gemaakt en hoe ze dat hebben aangepakt. Verder staan er  tips die jongeren helpen bij het aangaan van een gesprek met bijvoorbeeld hun familie. Ook via Youtube, Facebook, vloggers en organisaties en professionals die actief zijn in de gemeenschappen wordt aandacht voor het onderwerp gevraagd.

In 2014 maakte het kabinet bekend tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro uit te trekken voor het Actieplan Zelfbeschikking. Onderdeel van het actieplan zijn campagnes om de individuele keuzevrijheid binnen alle gemeenschappen in ons land te vergroten. Ook zijn er 160 vrijwilligers opgeleid en ingezet om in de eigen gemeenschappen en daarbuiten taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.