Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland

In Nederland kwamen in 2013 - 2014 ongeveer 250 kindhuwelijk per jaar voor. Deze huwelijken zijn gesloten in Nederland of in het buitenland.  Van deze huwelijken zijn er 80 bij asielzoekers gesignaleerd. In dezelfde periode hebben er religieuze huwelijken zonder voorafgaand burgelijk huwelijk plaatsgevonden. Het is niet duidelijk hoeveel van deze huwelijken zijn gesloten. Niet iedereen weet dat in Nederland een huwelijk met een geestelijke pas mag worden gesloten nadat een burgerlijk huwelijk heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De belangrijkste aanbeveling is dat de overheid mensen goed moet informeren over de voorwaarden die in Nederland gelden om te mogen trouwen, het belang van een burgerlijk huwelijk in Nederland en over de status en risico’s van informele huwelijken. In de brochure ‘Wat zegt de wet? Wat kun je doen als professional? van het Landelijk Knooppunt Huwelijkdwang en Achterlating  wordt onder meer informatie gegeven over een goed huwelijk volgens de Nederlandse wet.