Onderzoek naar hulpverlening en schending van zelfbeschikkingsrecht: dilemma's en oplossingen

Professionals hebben te maken met dilemma’s in hulpverlening aan cliënten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtergrond met betrekking tot gedwongen partnerkeuze en relatievorming. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Movisie onderzocht met welke dilemma’s professionals te maken hebben. Zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden wordt beschreven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op basis van een literatuuronderzoek, focusgroepen met hulpverleners en hulpzoekenden, interviews met hulpzoekenden en expertmeetings. De rapportage is hier te downloaden.