Versterken aanpak huwelijksdwang, achterlating en genitale verminking

Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten worden in Nederland niet langer erkend als beide partners 18 jaar zijn. Dat staat in het nieuwe plan Schadelijke praktijken, waarmee de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) huwelijksdwang, achterlating en genitale verminking aanpakken.

Ook worden er andere maatregelen genomen en krijgt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een noodfonds om slachtoffers in het buitenland hulp te bieden. Het ministerie van Buitenlandse verleent aan alle slachtoffers van schadelijke praktijken consulaire bijstand en er komt een voorlichtingscampagne om bewustwording bij mogelijke slachtoffers en professionals te vergroten bijvoorbeeld door het versterken van signalering door professionals op vliegvelden.

In 2015 is de wet Tegengaan huwelijksdwang ingevoerd. Door invoering van deze wet kunnen er in Nederland geen wettige huwelijken meer gesloten worden wanneer één van beide partners jonger is dan 18 jaar is. Tot nu toe worden kindhuwelijken die in het buitenland rechtsgeldig zijn gesloten wel erkend als beide partners meerderjarig zijn. Dit laatste gaat dus veranderen.

Daarnaast is het voorstel om ambtenaren van de burgerlijke stand te trainen hoe zij huwelijksdwang, kindhuwelijken en polygame huwelijken kunnen herkennen. Ook moet er een expertisecentrum komen waar (mogelijke) slachtoffers terecht kunnen voor hulp en vragen.
Deze en andere maatregelen staan in het plan van aanpak Schadelijke Praktijken. Het plan is een uitwerking van het programma Geweld hoort nergens thuis waarin het kabinet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en betrokken partijen huiselijk geweld en kindermishandeling willen terugdringen.

Bron: ministerie van VWS

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis