Movisie actualiseert Factsheet meldcode bij (vermoeden van) eergerelateerd geweld

Movisie heeft deze week het Factsheet De meldcode bij (vermoeden van) eergerelateerd geweld geactualiseerd. Daarin wordt ook specifieke aandacht gevraagd voor huwelijksdwang en achterlating. 

Het document geeft professionals handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie hebben de taak om deze vormen van geweld te signaleren. Met behulp van het stappenplan kunnen zij een weloverwogen beslissing te nemen over hoe vervolgens te handelen.

In 2014 is een eerste versie van dit factsheet opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Dit jaar is de meldcode bij (vermoeden van) eergerelateerd geweld geüpdatet. Niet alleen voldoet het factsheet nu aan de vernieuwde meldcode die sinds 1 januari 2019 van kracht is, er zijn ook verwijzingen naar recente literatuur en handige links naar websites en apps opgenomen. Daarnaast is er een paragraaf toegevoegd over shame sexting, een grote risicofactor voor eergerelateerd geweld.

Huwelijksdwang en achterlating wordt in het factsheet genoemd als mogelijke oorzaak of juist als gevolg van eergerelateerde kwesties. Professionals die hiermee te maken krijgen, worden doorverwezen naar het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating voor hulp en advies. Ook wordt verwezen naar de tien tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang van het LKHA.

Download de vernieuwde Factsheet De meldcode bij (vermoeden van) eergerelateerd geweld via de website van Movisie. Lees ook het artikel ‘Zes vragen over de Meldcode bij Eergerelateerd Geweld’.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis