Nieuwe wet maakt sneller beëindigen huwelijkse gevangenschap mogelijk

Op 27 november diende minister Dekker (voor Rechtsbescherming) een wetsvoorstel in dat het mogelijk maakt om sneller een einde te maken aan huwelijkse gevangenschap. De nieuwe wet maakt het voor de rechter mogelijk om direct bij de echtscheiding ook een bevel te geven tot ontbinding van het religieus huwelijk. Voorheen was dit nagenoeg niet mogelijk, waardoor vrouwen gevangen zitten in een religieus huwelijk. 

Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een (religieus) huwelijk blijft, omdat het niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid en in het artikel dat AD hierover schreef.