Wettig huwelijk

Wat is een wettig huwelijk in Nederland?

Een huwelijk moet aan wettelijke eisen voldoen. Bij huwelijksdwang is dat vaak niet het geval. Dat kan een reden zijn om een voorgenomen huwelijk tegen te houden.

De eisen voor een wettig huwelijk:

  • Wie gaat trouwen, moet ongehuwd te zijn, in Nederland en daarbuiten. Dus trouwen meer meerdere partners is niet toegestaan.
  • Beide partners moeten in volle vrijheid voor elkaar kiezen en zich bewust zijn van de rechten en plichten die voortkomen uit het huwelijk.
  • Wie onder curatele staat, heeft toestemming nodig voor een huwelijk: van de curator in geval van schulden en van de kantonrechter bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.
  • Je mag niet trouwen met naaste familieleden: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten. Dit geldt ook voor adoptiekinderen.
  • Om te kunnen trouwen, moeten beide partners 18 jaar zijn.
  • Een trouwambtenaar sluit een wettig huwelijk. Van tevoren laat het aanstaande bruidspaar bij de gemeente weten dat zij willen trouwen. Daarbij moeten ze een aantal geldige documenten laten zien: geboorteaktes, namen en adressen van de getuigen en bewijsstukken dat eerdere huwelijken zijn beëindigd.
  • Sinds september 2015 is het mogelijk om een voornemen tot een huwelijk digitaal te melden bij de gemeente. Dit moet minstens twee weken voor het officiële huwelijk gebeuren, zodat er voldoende tijd is om de persoonsgegevens te controleren.
  • In het buitenland gesloten huwelijken moeten in Nederland worden ingeschreven.
  • In het buitenland gesloten huwelijken die niet aan eisen voor een Nederlands wettig huwelijk voldoen, erkent de staat niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een polygaam huwelijk of een huwelijk tussen minderjarigen.

Wanneer mag je een huwelijk blokkeren?

Als een van de partners, een familielid, voogd of curator vermoedt dat er sprake is van een schijnhuwelijk of huwelijks kan die een voorgenomen huwelijk tegenhouden. Ook de Officier van Justitie kan dit in uitzonderlijke gevallen doen, zoals bij een schijnhuwelijk. Stuiting of blokkeren van een huwelijk gebeurt door een akte te tekenen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk mag dan niet worden gesloten totdat de rechter de stuiting heeft opgeheven.

De rechter kan op verzoek van een van de echtgenoten een recent gesloten huwelijk nietig verklaren, ongedaan maken. Bijvoorbeeld als wordt aangetoond dat iemand onder ernstige bedreiging moest trouwen. Ook kan het Openbaar Ministerie de rechter vragen om een huwelijk nietig te verklaren.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis