Signaleren en handelen: huwelijksdwang en achterlating in het buitenland

In het document ‘Signaleren en handelen: huwelijksdwang en achterlating in het buitenland’ vind je een overzicht van aandachtspunten, tips en een format om in te vullen.

Bij huwelijksdwang en achterlating in het buitenland is er een fase waarin dit misschien nog te voorkomen is. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je als professional alert zijn op signalen én weten hoe je daarop moet reageren.

Slachtoffers komen doorgaans niet of pas heel laat met hun verhaal naar buiten. Wat zijn signalen waarop je kunt letten?

 • opvallende veranderingen in gedrag
  • een kind raakt bijvoorbeeld op school steeds meer in zichzelf gekeerd
  • iemand wordt dagelijks opgehaald door een broer of vader, terwijl dat eerst niet zo was
 • opvallende veranderingen in houding
  • iemand verbreekt vriendschappen
 • opvallende veranderingen in kleding

(Mogelijke) slachtoffers vermoeden vaak vooraf dat het tijdens een vakantie mis kan gaan en dat ze misschien worden achtergelaten of moeten trouwen. Als een slachtoffer eenmaal in het buitenland is, dan is het erg moeilijk deze te helpen vluchten en terug te keren naar Nederland. Zeker als het slachtoffer minderjarig is, en/of meerdere nationaliteiten of verblijfsrecht in Nederland heeft, zijn de mogelijkheden beperkt.

Is het voor het slachtoffer niet mogelijk om onder de reis uit te komen? Adviseer dan het volgende:

 • noteer belangrijke gegevens
 • informeer een vertrouwenspersoon waar de reis heen gaat, voor hoe lang en bij wie wordt gelogeerd
 • spreek af hoe het (mogelijke) slachtoffer contact houdt met Nederland
 • vraag of het LKHA mag worden geïnformeerd over het mogelijke risico op achterlating in het buitenland
 • laat kopieën van belangrijke documenten achter in Nederland
 • zorg dat deze kopieën online en digitaal beschikbaar zijn

Kenmerkend voor achterlating is dat paspoort, visum, ticket en bankpas/geld worden afgenomen. Terwijl voor een paspoort of uitreisvisum eerst de identiteit van het slachtoffer moet worden vastgesteld. Daarom is het belangrijk deze documenten op een andere manier beschikbaar te houden.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis