Onderzoek naar hulpverlening en schending zelfbeschikkingsrecht

Als professional heb je soms te maken met dilemma’s als het gaat om hulpverlening aan cliënten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtergrond rondom gedwongen partnerkeuze en relatievorming. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Movisie onderzocht met welke dilemma’s professionals te maken hebben. Zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden wordt beschreven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op basis van een literatuuronderzoek, focusgroepen met hulpverleners en hulpzoekenden, interviews met hulpzoekenden en expertmeetings.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis