‘Mijn vriendin is niet teruggekomen van vakantie’ – deel 1

Zomaar een reguliere dinsdagochtend: er komt een melding bij ons binnen! Mogelijk is er een slachtoffer van huwelijksdwang en/of achterlating in het buitenland. Wat doet het LKHA na zo’n melding? Wat mag het LKHA doen? En hoe kan het LKHA een slachtoffer ondersteunen, ook bij de terugkeer naar Nederland?

Het LKHA kan een melding binnen krijgen van het slachtoffer zelf, van iemand uit het eigen netwerk of van een instantie. Vandaag komt de melding uit het netwerk van het slachtoffer: haar vriendin Anna is ineens niet teruggekomen van vakantie in het buitenland. Uit het contact blijkt dat Anna niet zelf kan terugkomen en dat zij misschien wordt gedwongen om te trouwen met iemand die zij niet kent.

Aan de slag

Bij een melding als deze begint het LKHA eerst met een veiligheidsbeoordeling: is degene waar het om gaat op dit moment veilig? We nemen contact op met verschillende instanties, zoals het Landelijke Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de politie, en als het kan met het slachtoffer zelf. Binnen een week hebben we een inschatting gemaakt: in dit geval is er mogelijk sprake van structurele onveiligheid. Daarom is nader onderzoek nodig.

Tekst gaat verder onder de foto

meisje leunt tegen hek in urban omgeving en kijkt in camera

Onderzoek

Om ons werk zo goed mogelijk te doen is meestal informatie van instanties nodig, zoals school of de IND. Deze informatie moeten wij opvragen. Dit doen we om een zo goed mogelijk beeld te vormen van wat er speelt en of er daadwerkelijk sprake is van huwelijksdwang en/of achterlating. In dit geval geeft school aan dat Anna aan haar mentor had verteld dat zij erg opzag tegen de vakantie. Had zij een voorgevoel?

Anna blijkt minderjarig. Nu staan we voor een dilemma: informeren we de ouders, of brengt dit risico’s met zich mee? Om die risico’s in kaart te brengen is niet alleen de informatie die we van het slachtoffer krijgen belangrijk, maar ook die van de betrokken instanties. Als we overwegen om vanwege de veiligheidsrisico’s ouders niet te informeren, wordt dit altijd besloten in een MDO.

Besluitvorming

Als het onderzoek is afgerond, besluiten we of er sprake is van huwelijksdwang, achterlating of een combinatie. In dit geval wist het slachtoffer niet dat ze op vakantie ging om te trouwen, kan zij zelf niet terugkomen naar Nederland en is het onduidelijk of zij nee kan zeggen tegen het huwelijk. We concluderen dat er sprake is van huwelijksdwang én achterlating. Daarmee start de volgende fase: we gaan kijken of en hoe het slachtoffer weer naar Nederland kan komen. Hoe dat in het werk gaat, lees je in deel 2.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis