Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Professionals en zelforganisaties kunnen te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken, problematische informele huwelijken, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Vaak gaan deze huwelijken gepaard met sociale- en psychische problemen bij partners. In extreme gevallen zelfs tot zelfdoding. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken samengesteld. In deze handreiking staat alle belangrijke informatie over huwelijken op een rij met handelingsperspectieven voor professionals.

Het Verwey-Jonker Instituut en Universiteit Maastricht deden eerder onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland. De belangrijkste aanbeveling is dat de overheid mensen goed moet informeren over de voorwaarden die in Nederland gelden om te mogen trouwen, het belang van een burgerlijk huwelijk in Nederland en over de status en risico’s van informele huwelijken.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis