Handreiking ‘Achterlating van jongeren in het buitenland’

Aanleiding ‘Handreiking Achterlating van jongeren in het buitenland’

We plaatsen het vaak onder eergerelateerd geweld: achterlating van jongeren met een migratie-achtergrond in het buitenland. Terwijl opvoedproblemen en een minder goede communicatie tussen ouder(s) en kind vaak ook heel erg meespelen. Soms kiezen ouders uit onmacht naar achterlating, omdat zij vinden  dat de situatie thuis echt niet meer gaat. Ze beseffen niet dat achterlating mogelijk heftige gevolgen heeft voor hun kind. Ook beseffen ze niet dat het een vorm van kindermishandeling is. Om die reden is het bespreekbaar maken van opvoedproblemen belangrijk om achterlating van kinderen te voorkomen.

Dit komt naar voren uit onderzoek door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met ons naar motieven van ouders voor de achterlating van jongeren in het buitenland.

Gesprekken vertrekpunt voor Handreiking ‘Achterlating van jongeren in het buitenland’

De uitkomsten van gesprekken met professionals waren het vertrekpunt voor de Handreiking ‘Achterlating van jongeren in het buitenland.’ In deze handreiking staan concrete aanbevelingen om ouders beter te helpen als zij tegen problemen aanlopen in de opvoeding. Een greep uit de adviezen aan  hulpverleners, sociale wijkteams en gemeenten: laagdrempelige voorlichting organiseren in buurthuizen en consultatiebureaus en bij themabijeenkomsten op school en veel eerder het gesprek aangaan met ouders met kinderen in de pubertijd.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis