Brochure Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid, hoe bevorder je dat ook in jouw gemeente?

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang, achterlating en discriminatie van LHBTIQA+-personen, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze problemen zijn dagelijks aan de orde, ook binnen de verschillende culturele gemeenschappen in jouw gemeente. Veel mensen met een migratieachtergrond krijgen echter niet de professionele hulp die zij nodig hebben. Zij weten de weg niet of vinden de drempel te hoog. Het hart luchten bij een vertrouwenspersoon helpt dan even, maar lost het probleem niet blijvend op. Voorkomen dat problemen en geweld uit de hand lopen vraagt om vertrouwen en goede hulpverlening.

Beter aansluiten op de leefwereld

Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond niet op tijd of sluit niet goed aan. Zij maken nauwelijks gebruik van laagdrempelige voorzieningen, waardoor zij later juist in zwaardere en/of duurdere voorzieningen terechtkomen. Als antwoord op de vraag hoe gemeenten dit kunnen verbeteren adviseren onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) “dat migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kloof tussen vraag en aanbod. Door het bieden van extra ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar een instelling te maken en door samen met formele instellingen te werken aan een betere aansluiting bij de leefwereld van deze inwoners”.

Brochure Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid

De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) beschrijven in de Brochure Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid, hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het verbeteren van preventie en vroegsignalering. Samen bieden zij scholing op maat aan om de verbinding tussen sociaal professionals, intermediairs en lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties te versterken. Hun doelen zijn preventie en duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis