Brochure juridisch kader huwelijksdwang en achterlating

De Nederlandse wet biedt aanknopingspunten om slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating te helpen. Professionals weten vaak niet welke rechten slachtoffers hebben en hoe zij slachtoffers hierover kunnen adviseren.  Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een brochure ontwikkeld met als doel niet-juristen op hoofdlijnen inzicht te geven in het juridisch kader bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.

De brochure ‘Wat zegt de wet. Wat kun jij doen als professional’ gaat onder meer in op de aanpak via het strafrecht en civielrecht. Er gelden er strikte regels rond het wettig huwelijk: eerst wettig en dan pas religieus trouwen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid een huwelijk te blokkeren of nietig te verklaren.

Ook gelden er strikte regels voor het ouderlijk gezag en voogdij. Dit is vooral van belang wanneer een minderjarige wordt achtergelaten en bij het aanvragen van een reisdocument om terug naar Nederland te kunnen reizen.

Professionals in het veld kunnen met deze kennis mensen van waardevolle informatie voorzien.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis