Inwerkingtreding Wet tegengaan huwelijksdwang

Op 5 december 2015 treedt de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking. Om er voor te zorgen dat zo snel mogelijk gestopt wordt met het erkennen van alle in het buitenland gesloten kindhuwelijken wordt bij de inwerkingtreding afgeweken van de vaste verandermomenten van 1 januari en 1 juli.

De Wet tegengaan huwelijksdwang maakt het eenvoudiger om onder dwang gesloten huwelijken nietig te verklaren en kindhuwelijken te voorkomen. In de wet wordt onder andere bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door minderjarige partners niet in Nederland erkend zullen worden tenzij beide partners intussen 18 jaar zijn geworden.