Huwelijkse gevangenschap

Huwelijk in Nederland

De Nederlandse rechter heeft niet de bevoegdheid om een religieus huwelijk te ontbinden. Het heeft immers geen wettelijke status. Toch zijn er wel juridische middelen. Als een man weigert mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk, kan de vrouw de rechter verzoeken om hem hiertoe te sommeren. Een scheiding weigeren geldt namelijk als een vorm van dwang (huwelijkse gevangenschap) en is daarmee strafbaar. Aan het niet naleven van het bevel tot medewerking kan de rechter een dwangsom verbinden.