Huwelijksdwang en achterlating in het buitenland: wat kun je doen?

Aan huwelijksdwang en achterlating in het buitenland gaat een fase vooraf waarin de daadwerkelijk uitvoering misschien nog te voorkomen valt. Daarvoor moet je als professional alert zijn op signalen en weten hoe daarop te reageren. Als het niet mogelijk is om onder de reis uit tekomen kun je als professional het (potentiële) slachtoffer om belangrijke gegevens te noteren en iemand in vertrouwen te nemen. In de handreiking Signaleren en handelen wordt een overzicht gegeven hoe je als professional een (potentieel) slachtoffer kunt ondersteunen wanneer deze bang is om te worden achtergelaten. Krijg je als professional te maken van een concrete casus is het raadzaam om contact op te nemen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.