31/08/2017

Hoe zit het met leerplicht?

Achterlating

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar behoren volgens de Leerplichtwet naar school te gaan. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Gemeenten zijn belast met handhaving van de wet.

Ouders zijn strafbaar als ze hun kind in het buitenland achterlaten zonder ontheffing van de leerplicht aan te vragen. De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op. De rechter kan een gevangenisstraf van ten hoogste een maand of een geldboete opleggen.

De Leerplichtwet zegt niets over het terughalen van een minderjarige uit het buitenland. Wel helpt de wet om achterlating snel te constateren, bijvoorbeeld als een leerling na de zomer niet terugkomt op school. Mogelijk zijn de ouders te overtuigen dat ze hun kind beter naar Nederland kunnen halen om boetes en andere maatregelen te voorkomen.