Hoe herken je de signalen van huwelijksdwang en achterlating?

Wat kun je doen?

Voorkoming van huwelijksdwang en achterlating vereist dat je als professionals alert bent op signalen en deze bespreekt met je cliënt. Maar hoe herken je de signalen?

Contact

Krijg je als professional te maken met een hulpvraag, neem dan contact op met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Neem ook bij twijfel contact op.

Online signaleren

Voor (mogelijke) slachtoffers maakt fysieke afstand het vaak makkelijker om in gesprek te gaan. Online zijn hier mogelijkheden voor, zoals chatten. Lees onze tips hoe je op een veilige manier online in gesprek kan gaan.

Handelen

(Potentiële) slachtoffers kunnen tijdens bijvoorbeeld een vakantie vermoeden dat ze misschien achtergelaten gaan worden of moeten trouwen. Als het onmogelijk is de reis te stoppen, adviseer dan gegevens te noteren en een vertrouwenspersoon te informeren. Meer informatie over wat je kan adviseren lees je op onze pagina Signaleren en handelen: huwelijksdwang en achterlating in het buitenland.