Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Professionals en zelforganisaties kunnen te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken, problematische informele huwelijken, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Vaak gaan deze huwelijken gepaard met sociale- en psychische problemen bij partners. In extreme gevallen zelfs tot zelfdoding. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken samengesteld. In deze handreiking staat alle belangrijke informatie over huwelijken op een rij met handelingsperspectieven voor professionals.