Zijn huwelijksdwang en achterlating strafbaar?

Huwelijksdwang is bij wet strafbaar (artikel 284 wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een huwelijkssluiting is een misdrijf. Gedwongen huwelijken zijn ook in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Een van de belangrijkste mensenrechten is die van vrije partnerkeuze. Gedwongen worden om te trouwen is daarom een schending van de mensenrechten zoals benoemd in VN-verdragen waaronder het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Afhankelijk van de omstandigheden kan achterlating gelden als een vorm van kindermishandeling én/of verwaarlozing. Het hangt af van de manier waarop de achterlating is uitgevoerd en de omstandigheden waaronder het kind verblijft. Mogelijk zijn er ook andere strafbare feiten gepleegd.
Het is echter moeilijk de feiten boven tafel te krijgen. De ouders en het kind vertellen vaak tegenstrijdige verhalen. Contact leggen met het kind in het buitenland is sowieso lastig. Getuigen of bewijsmateriaal ontbreken. Probeer dan maar eens aan te tonen dat er sprake is van fysieke, psychische of emotionele kindermishandeling.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis