Wat houdt de Wet tegengaan huwelijksdwang in?

De wet tegengaan huwelijksdwang bepaalt dat beide (aanstaande) huwelijkspartners meerderjarig moeten zijn. Beide partners moeten 18+ zijn als ze erkenning van hun huwelijk in Nederland vragen. Ook als ze op het moment van trouwen in herkomstland minderjarig waren.

Met deze wet kan het Openbaar Ministerie (OM) een huwelijk tegenhouden als er duidelijk sprake is van huwelijksdwang. Ook heeft ze meer mogelijkheden om een gedwongen huwelijk nietig te verklaren. Een partner kan dat zelf aanvragen, maar óók het OM.

Huwelijken tussen neven en nichten zijn verboden. Tenzij beide aanstaande echtgenoten bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen dat zij vrijwillig willen trouwen. In het buitenland gesloten polygame huwelijken worden niet meer erkend.

Een polygaam huwelijk wat in het buitenland is gesloten wordt in Nederland niet erkend. Onder een polygaam huwelijk verstaan we een huwelijk van één persoon met meerdere partners. Meestal gaat het om één man met meer vrouwen. Is er in het buitenland een polygaam huwelijk gesloten door een persoon die in Nederland woont? Of door een persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft? Nederland erkent dit huwelijk niet meer. Ook krijgen de partners geen recht op een verblijfsvergunning. Voor de Nederlandse wet mag je namelijk maar met één persoon trouwen. Dat noemen we een monogaam huwelijk.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis