Is huwelijksdwang strafbaar?

Huwelijksdwang is strafbaar (artikel 284 wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een huwelijk is een misdrijf. Gedwongen worden om te trouwen is ook een schending van de mensenrechten. Eén van de belangrijkste mensenrechten is immers die van vrije partnerkeuze. Deze wordt onder andere benoemd in het CEDAW (VN-Vrouwenverdrag) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

 

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis