Burgerlijk vóór religieus huwelijk

Huwelijk in Nederland

De trouwambtenaar vraagt tijdens een huwelijksplechtigheid aan het paar of de een de ander ‘tot wettige echtgenoot wil nemen en getrouw alle plichten zal vervullen die door de Wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden.’ Na tweemaal een ‘jawoord’ is het huwelijk een feit.

Voor de Nederlandse wet telt alleen het burgerlijk huwelijk. Gelovige echtparen laten hun verbintenis vaak ook religieus bekrachtigen. In Nederland moet een echtpaar altijd eerst voor de wet trouwen. Een geestelijk bedienaar (iman, priester) is strafbaar als hij een ritueel huwelijk sluit van twee volgens de wet ongehuwde personen. De straf is een geldboete of  bij herhaling  maximaal twee maanden hechtenis.

Een wettig huwelijk biedt partners rechten en bescherming. Zo zijn ze verplicht voor elkaar te zorgen en bij te dragen aan de kosten van de huishouding. Beiden moeten instemmen met ingrijpende financiële verplichtingen, zoals een hypotheek. Bij een echtscheiding kan aanspraak worden gemaakt op alimentatie en bij overlijden op (een deel van) de erfenis.