Blog: Verhuizing of achterlating? Dag van de leerplicht 16 maart 2017

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating pleit voor samenwerking met leerplicht bij de aanpak van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland.

Geregeld komt het voor dat jongeren na een vakantie niet meer terug komen in de schoolbanken  maar gedwongen achterblijven in het buitenland terwijl de rest van het gezin wel terugkeert.  Kan Leerplicht hier tegen optreden? Volgens het gezagsrecht mogen ouders de woonplaats  van hun kind bepalen. Hier staat het belang  van het kind tegenover. Gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland is een vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling. Inzet van leerplicht kan zeer waardevol zijn om hiertegen op te treden.  Het is daarom belangrijk dat leerplichtambtenaren  enige kennis hebben van dit onderwerp of weten waar ze deze kennis kunnen opdoen.

Achterlating van jongeren in het buitenland is kindermishandeling
Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Meestal treft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of zonder kinderen). Het gebeurt op initiatief van de echtgenoot, ouder(s) en/of familie. Paspoort en verblijfsvergunning worden afgenomen om terugkeer naar Nederland te verhinderen. Achterlating tast de fundamentele rechten van de mens aan en geldt als een vorm van (strafbaar) geweld.

Inzet van leerplicht bij (voorkomen van) achterlating in het buitenland                                                                                                                                                                                                     Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim aan de gemeente te melden (Leerplichtwet 1969). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden (bijvoorbeeld als de jongere na de zomervakantie niet op school is teruggekeerd). De wettelijke meldtermijn voor scholen is na 16 uren ongeoorloofde afwezigheid van school in een periode van vier weken.

De afdeling Leerplicht voert bij verdachte signalen rondom huwelijksdwang en achterlating gesprekken met de ouder (s). Ouders kunnen aangeven dat hun zoon/dochter voor studie naar het buitenland is verhuisd of het gezin is in geheel niet te bereiken. Als de Leerplichtambtenaar na onderzoek   een vermoeden heeft dat er iets speelt op bovengenoemde  thema’s dan is overleg met experts op dit gebied noodzakelijk! Leerplicht kan rechtstreeks contact opnemen met het LKHA of de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een dreiging van achterlating of huwelijksdwang kan er een melding worden gemaakt bij Veilig Thuis.