Ben je professional?

Huwelijksdwang of achterlating is vaak complex. Hoe herken je het? Wat kan je doen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden? Met ons kun je je zorgen en dilemma's delen.

Het LKHA is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Vanuit deze rol adviseren wij over (lopende) casuïstiek en bieden wij trainingen en workshops aan.

Professionals kunnen in het werk in aanraking komen met huwelijksdwang en achterlating. Alertheid en signaleren van de problematiek is cruciaal om mogelijke slachtoffers te beschermen. Deel je zorgen met ons en bespreek dilemma’s. Ook bij twijfel.

Vermoedens van huwelijksdwang of achterlating
Vermoed je huwelijksdwang en/of achterlating? Laat een cliënt minder van zich horen? Of keert een leerling niet terug van een vakantie? Neem dan contact op met de Veilig Thuis organisatie in de regio of met het LKHA.

Advies en ondersteuning
Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en hulpverleners in het werkveld, maar ook bijvoorbeeld wijkprofessionals en jongerenwerkers kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.

Het LKHA adviseert en helpt professionals bij (lopende) casussen. Door onze jarenlange ervaring weten wij wat erbij komt kijken, wat je het beste kunt doen en welke vragen je kunt stellen. We helpen bij het inschakelen van organisaties, om te gaan met cultuursensitiviteit en inschatting van de veiligheidsrisico's van het (mogelijke) slachtoffer. Neem voor advies contact met ons op voordat je zelf actie onderneemt.

Ben je professional?

Informatie opvragen
Na ontvangst van een melding over (of van) een mogelijk slachtoffer, doen we onderzoek om zoveel mogelijk te weten te komen over de situatie van het slachtoffer en of er sprake is van huwelijksdwang en achterlating. Is dat het geval, dan helpen we samen met onze partners slachtoffers terug te keren naar Nederland. 

Omdat we zijn ondergebracht bij Veilig Thuis Haaglanden, hebben we dezelfde onderzoeksbevoegdheden als Veilig Thuis. Om ons werk te kunnen doen mogen wij informatie opvragen bij instanties. Wij hebben zoveel mogelijk informatie nodig over de situatie van het slachtoffer, ook van voor de huwelijksdwang en/of achterlating. Op deze manier proberen we een zo compleet mogelijk beeld te vormen van wat er speelt.

Als we bij een professional informatie opvragen, is het aan diegene om te besluiten welke informatie er met ons gedeeld wordt. Bij een telefoongesprek maken we altijd een gespreksverslag. Dit verslag leggen we altijd voor akkoord voor aan de professional. De professional weet altijd welke informatie we in het dossier verwerken. Een dossier kan altijd door direct betrokkenen worden opgevraagd ter inzage of afgifte.