Basisworkshop 'In gesprek gaan over huwelijksdwang' 30 november 2017

Hoe ga je als professional het gesprek aan met een (jonge) vrouw of man die bang is om te worden uitgehuwelijkt. Welke vragen kun je wel of niet stellen? De experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating hebben de basisworkshop Gespreksvoering Huwelijksdwang ontwikkeld voor professionals die te maken krijgen met uithuwelijking. Doel van deze workshop is het vergroten van gespreksvaardigheden van professionals over uithuwelijking.

De workshop bestaat uit een dagdeel van 4 uur. We werken met groepen van 10 tot 12 personen. Voorafgaand aan de training worden deelnemers gevraagd online kennis te verzamelen. In de workshop werken we met een ervaren trainingsactrice aan de hand van casuistiek. Door het oefenen met gesprekken worden vaardigheden getraind die in de praktijk direct toepasbaar zijn.

Aanmelden of meer informatie? Dit kan telefonisch via 070-345 43 19 of per mail.