Afbeelding
popup afbeelding
"Ik word niet geaccepteerd zoals ik ben"
Afbeelding
popup foto
"Ik ben te westers"
Afbeelding
popup afbeelding
"Ik mag niet kiezen"

Wat is huwelijksdwang?

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als een of beide partners onder grote druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwangLees verder

Wat is achterlating?

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Lees verder

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Wij adviseren en bieden hen ondersteuning bij complexe casussen.

Huwelijksdwang of achterlating is vaak complex. Hoe herken je het? Wat kan je doen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden? Met ons kun je je zorgen en dilemma's delen.

Wil je advies en informatie over lokaal te nemen maatregelen. We hebben een actueel overzicht van ontwikkelingen in binnen- en buitenland, nieuwe methodieken, tools en publicaties.