10 Tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang

Wat kun je doen?

De experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating hebben 10 praktische tips opgesteld voor professionals die te maken krijgen met uithuwelijking. De belangrijkste taak is de cliënt te ondersteunen bij het nemen van een besluit en de gevolgen van dat besluit inzichtelijk te maken. Hoe ga je het gesprek aan met een (jonge) vrouw of man die bang is om te worden uitgehuwelijkt? Welke vragen kun je wel of niet stellen?

Ga niet pionieren en houd de veiligheid van de cliënt in het oog
In het artikel worden de 10 tips van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating toegelicht. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande handvatten zoals de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en het opstellen van een noodplan als de veiligheid van een cliënt in het geding is. Is het duidelijk wat de cliënt bedoeld met verschillende termen zoals gedwongen huwelijk, gearrangeerd huwelijk, uithuwelijking en vrije partnerkeuze? In het artikel worden voorbeeldvragen gegeven die gebruikt kunnen worden in het gesprek met de cliënt. Wees duidelijk over wettelijke kaders als het gedrag het strafrecht raakt. Ga het gesprek open in, denk niet in vaste 'culturele normen' en luister zonder oordeel.

Iedere casus is maatwerk
De experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating denken graag met je mee en kunnen je ondersteunen bij de voorbereiding van het gesprek met een cliënt diens ouders of familie. Kijk bij publicaties voor het hele artikel '10 tips om het gesprek over huwelijksdwang aan te gaan'.