Wat is huwelijksdwang?

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als een of beide partners onder grote druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Lees verder

Wat is achterlating?

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Lees verder

Achterlating of internationale kinderontvoering

Een internationale kinderontvoering en een achterlating hebben voor het slachtoffer vaak dezelfde consequenties, maar in juridisch opzicht verschillen ze sterk van elkaar. Lees verder

Wie zijn wij?

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Wij adviseren en bieden hen ondersteuning bij complexe casussen. Lees verder...

Ben je professional?

Huwelijksdwang of achterlating is vaak complex. Hoe herken je het? Wat kan je doen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden? Met ons kun je je zorgen en dilemma's delen. Lees verder...

Ben je beleidsmedewerker?

Wil je advies en informatie over lokaal te nemen maatregelen. We hebben een actueel overzicht van ontwikkelingen in binnen- en buitenland, nieuwe methodieken, tools en publicaties. Lees verder...

Nieuws

Casemanager Ellen van Leeuwen werkt bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Geregeld geeft zij voorlichtingen aan professionals maar ook aan de “mogelijke doelgroep”: mensen die kans lopen slachtoffer te worden van huwelijksdwang of achterlating.