18/06/2019

Wie helpt het LKHA?

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het LKHA helpt iedereen die slachtoffer is van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Minderjarigen en meerderjarigen met de Nederlandse nationaliteit, een dubbele nationaliteit waaronder de Nederlandse of verblijfsrecht in Nederland. Het LKHA helpt slachtoffers die in Nederland tussen de wal en het schip vallen en geen aanknopingspunt hebben met Veilig Thuis.

Slachtoffers van huwelijksdwang en dreigende achterlating kunnen in Nederland voor hulp terecht bij Veilig Thuis (0800-2000), bij acuut gevaar bel 112.